وظایف 
 • انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی و یا توسعه ای در زمینه منابع آب، خشکسالی و تغییر اقلیم از قبیل برنامه ریزی منابع آب، مباحث آبهای زیرزمینی، استفاده مجدد از پساب، مهار سیل و مقابله با خشکسالی، رودخانه، محیط زیست، سد و سازه های هیدرولیکی و مباحث مرتبط در حوزه های علوم اجتماعی و اقتصادی و بهینه سازی مصرف و ارتقای بهره وری.
 • مطالعه و برنامه ریزی در زمینه مدیریت بحران های خاص منطقه شامل هجوم آب های شور به سفره شیرین و فرونشست زمین و سیلابها و زلزله
 • مطالعه و تحقیق در زمینه پدافند غیرعامل طرح های آب و فاضلاب
 • انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در ارتباط با اهداف مرکز به سازمان ها، واحدهای صنعتی، تولیدی، دامداری و کشاورزی
 • بررسی، شناسایی و رفع نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی بخشهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی در زمینه های منابع آب، صنعت آب و فاضلاب، تغییر اقلیم و خشکسالی
 • تعریف، تدوین و بررسی و انجام طرح های پژوهشی بومی و ملی مربوط به آب و فاضلاب، تغییر اقلیم و خشکسالی و آمایش سرزمین
 • ایجاد بانک اطلاعات علمی و فنی از نتایج تحقیقات موسسات پژوهشی و دانشگاههای معتبر داخل و خارج از کشور با کمک سازمانهای ذیربط و بهره گیری از آنها
 • درآمدزایی از طریق انجام طرح های کاربردی و فعالیت های تولیدی مرتبط با اهداف مرکز
 • طراحی، ساخت و اجرای نمونه های اولیه و پایلوت تحقیقاتی سخت افزاری و نرم افزاری
 • ترجمه، تالیف و تهیه کتب و نشریات و مقالات علمی و پژوهشی در زمینه اهداف مرکز
 • حمایت و سفارش پایان نامه ها و پروژه های تحقیقاتی مرتبط با اهداف مرکز
 • تلاش در جهت معرفی فعالیت های پژوهشی مرکز از طریق انتشار نشریه و غیره
 • برگزاری سمینارها، دوره های تحقیقاتی و کارگاههای آموزشی مرتبط با اهداف مرکز در سطح ملی و بین المللی
 • ایجاد و توسعه و تجهیزفضای آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی مرتبط با اهداف مرکز
 • ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات و نهادهای علمی و فرهنگی در داخل و خارج کشور در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
 • تلاش در جهت جلب همکاری و استفاده از متخصصین متعهد و علاقه مندان داخلی و خارجی