پیوندها

1- شرکت آب و فاضلاب کاشان

2- اندیشکده تدبیر آب ایران از آبان‌ماه، سال 1391، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی کرمان به‌منظور توسعه ظرفیت‌ها و ایجاد فضای تعامل و گفتگو میان ارکان مختلف جامعه، محیط کسب و کار و تشکیلات بخشی و فرابخشی مدیریت آب در کشور در مسیر بهبود حکمرانی آب، تأسیس گردیده است.

موضوع فعالیت اندیشکده برقراری ارتباط مناسب بین مؤلفه‌هایی چون پژوهش کاربردی، اقتضائات محیط استراتژیک، سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و جوامع محلی است، به‌نحوی که نتایج اثربخشی برای اصلاح حکمرانی آب کشور بر اساس مبانی عمیق و بنیادی عرفی، شرعی، فنی، حقوقی، فقهی و اقتصادی حاصل شود . بر این اساس این نهاد در نظر دارد تا فعالیت‌های خود را در سه بخش سیاست‌پژوهی، اطلاع‌رسانی و ارتباطات و ظرفیت‌سازی متمرکز نماید.