اخبار همایش و کنفرانسهای مربوط

لینک دائمی به همایش های مهندسی آب و هیدرولوژی

https://www.symposia.ir/ListScience/PS1103

 

دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی عمران (عمومی), مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۴ آبان 1397؛  سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی اصفهان

اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب

حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۱۹ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۰ مهر 1397؛ سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه بیرجند

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی
تاریخ برگزاری: ۱۰ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۱ مهر ۱۳۹۷؛ سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه محقق اردبیلی

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران در تاریخ های ۲ و ۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷، دانشگاه یزد